Loge Oosterlicht

Ken Uzelve

Leerling:

Het valt niet mee om een antwoord te geven op de vraag ’Waarom ben je lid geworden’? En dan, ‘Wat doet het voor je’?

Het is niet zo makkelijk in woorden te vangen.

In april 2018 werd ik als Leerling ingewijd bij onze loge ‘Het Oosterlicht’.

De reden dat het deze loge is geworden is, omdat deze loge, een gemengde loge is, en omdat ik er iemand van had leren kennen via de loge van mijn man.

De levensopvattingen van deze dame spraken mij zó aan dat ik al na één gesprek het gevoel had dat ik eindelijk de juiste golflengte gevonden had. In mijn werkzame jaren had ik altijd vele mensen om mij heen gehad, maar er ’ontbrak’ altijd iets aan in mijn gevoel. Nu leek het net alsof er een automatisch ‘begrip’ aanwezig was en dat was een zeer hoopgevend beleving.

Zo durfde ik dan de stap te nemen om ingewijd te worden als Leerling. Deze gebeurtenis was de eerste confrontatie met mezelf in de Vrijmetselaarswereld. Ik begreep dat ik mezelf eigenlijk nog helemaal niet kende. Als dit de enige winst was van deze dag, dan was dat al een enorme overwinning. Maar het schokkende en tevens leerzaamste moment was het plotselinge besef dat ik blindelings aan het vertrouwen was op de mij nog onbekende maar schijnbaar liefhebbende broeders en zusters die ik om mij heen voelde. Dát alleen al was een zucht van ‘dankbaarheid’ waard. Nu ik in een andere loge het inwijdingsritueel heb mee mogen maken, besef ik eens te meer hoe zo’n nieuw lid door de hele kring omarmd wordt en hoe ‘voelbaar’ dit is voor de leerling.

Wat het voor mij doet? Het maakt mij dankbaar, zwak, sterk, kwetsbaar, beschroomd, schuldig, beschouwend, aanvallerig, gelukkig.. Heel tegenstrijdig allemaal. Heel duidelijk in gesprek met mezelf. Kwetsbaar en beschroomd, omdat ik nog niet genoeg kennis heb van de dingen die gezellen en meesters al wel hebben ervaren en van hebben geleerd. Schuldig, omdat ik ondanks de gereedschappen die ik al mag hanteren tóch nog verval in de karaktereigenschappen waar ik aan wil werken. Maar na elke ontmoeting met mijn broeders en zusters is het allesoverheersende gevoel….’geluk’!!! Ik voel me heel wel op deze golflengte en met een beetje ‘finetuning’ komt er misschien later ook nog mooie muziek uit.

E-mailen
Map