Loge Oosterlicht

Ken Uzelve

De ‘Oude Plichten’.

Het oudste manuscript is het ‘Regius Gedicht’ dat maconniek van aard is, ook wel het ‘Halliwell manuscript’ genoemd, dateert uit het eerste kwart van de 15 de eeuw. Het is een Engels manuscript dat in dichtvorm de plichten van de steenhouwers en metselaars uiteenzet. De eerste zin ‘Hie incipiunt constituciones artis gemetriae secundum Euclydem’, wat ‘Hier beginnen de wetten van de Kunst van de Geometrie volgens Euclides’ betekent, kan beschouwd worden als de basis van de Vrijmetselarij. Zodoende behoort dit geschrift tot de ‘Old Charges’ waarmee de Vrijmetselarij in 1717 in Londen is begonnen en nog steeds gehanteerd worden als beginselen van de plichten van een vrijmetselaar.

E-mailen
Map